Disclaimer

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij RUBBERDEAL.COM of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan RUBBERDEAL.COM. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door RUBBERDEAL.COM. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde teksten en data. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar info@rubberdeal.com

Overige juridische informatie

RUBBERDEAL.COM betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

RUBBERDEAL.COM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.