Het besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen stelt eisen aan de bodem onder speeltoestellen. De maximale valhoogte van rubbertegels is de hoogte waarbij het risico van een val op een aanvaardbaar niveau komt. Des te hoger een speeltoestel, Des te hoger de maximale valhoogte van de rubbertegels. De vrije valhoogte en de opvangzone zijn hierbij belangrijk. De uiteindelijke keuze voor de juiste dikte van rubbertegels wordt bepaald door de maximale valhoogte. Alle rubbertegels van Rubberdeal zijn TÜV gecertificeerd op kritische valhoogte. Onze rubbertegels voldoen hiermee aan het Europees Attractiebesluit Speeltoestellen (norm EN-1177). Hieronder vindt u het overzicht van de benodigde dikte met de bijbehorende mogelijke valhoogte.

Met de maximale valhoogte bedoelen we niet dat de gecertificeerde rubbertegels iedere vorm van letsel voorkomen. Rubbertegels zorgen voor een maximale beperking van letsel door breken van een val.

Valhoogte tot 0,9 mtr. 1,0 mtr. 1,3 mtr. 1,5 mtr. 1,7 mtr. 2,3 mtr. 3,0 mtr. > 3,0 mtr.
Tegeldikte 2,5 cm 3,0 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 6,5 cm 9,0 cm 10,0 cm

Vrije valhoogte

Valhoogte

De vrije valhoogte is de grootste afstand, loodrecht gemeten, tussen het steunpunt voor het lichaam met het daaronder gelegen bodemoppervlak. De voorbeelden tonen de vrije valhoogte (H) van een aantal speeltoestellen. De Europese norm staat een maximale vrije valhoogte van 3 meter toe voor speeltoestellen.

Opvangzone

tabel

De opvangzone is het gebied rondom een speeltoestel waar de rubbertegels moeten liggen. De vereiste afmeting van de opvangzone is afhankelijk van de vrije valhoogte van een speeltoestel.

Voorbeeld
Bij een vrije valhoogte van bv. 1,0 meter moet een afmeting van minimaal 1,5 meter rondom het speeltoestel gehanteerd worden (zie tabel opvangzone).